Μελέτη για την Αποκατάσταση του Χαρακτηρισμένου ως Έργου Τέχνης «Εικονοστασίου-Πηγής» στον Μώλο Της Κορώνης

Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2014

Στην εκπνοή του 2013 ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην Αντιδήμαρχο Πύλου-Νέστορος κυρία Πελαγία Λευτάκη η μελέτη αποτύπωσης-αποκατάστασης του χαρακτηρισμένου ως έργου τέχνης «Εικονοστασίου-Πηγής» στον μώλο της Κορώνης από τον αρχιτέκτονα-μηχανικό Ευτύχη Μπιτσάνη, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στην Υπηρεσία Νεώτερων Μνημείων Τεχνικών Έργων – Δυτικής Ελλάδος.

Το μνημείο που έχει χαρακτηρισθεί ως «Εικονοστάσιο-Πηγή» χωροθετείται στην παραλιακή ζώνη του οικισμού της Κορώνης και συγκεκριμένα βρίσκεται νότια του μώλου, στην ανατολική απόληξη της παραλιακής ζώνης μετά το Δημαρχείο, την οικία Ταρσούλη και την πλατεία. Βρίσκεται σε άμεση οπτική επαφή με τη βόρεια πλευρά του κάστρου της πόλης.

Οι λόγοι που φέρουν το μνημείο σε κατάσταση διάβρωσης και φθοράς είναι το πέρασμα του χρόνου, τα φυσικά φαινόμενα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

Η μελέτη αποτύπωσης-αποκατάστασης του μνημείου θέτει δύο παράλληλους στόχους: α) την άρση του κινδύνου επιδείνωσης της στατικής του κατάστασης και την αποκατάσταση της στατικότητάς του και β) τη μορφολογική αποκατάστασή του και την ανάδειξή του μέσω παρεμβάσεων στο άμεσο περιβάλλον του.

Οι δαπάνες για την αποκατάσταση του «Εικονοστασίου-Πηγής» θα καλυφθούν από τα έσοδα των Χριστουγεννιάτικων Εορταγορών που πραγματοποιήθηκαν από το 2008 έως το 2011 και οργανώθηκαν με πρωτοβουλία των Γυναικών Κορώνης, του Μανιατακείου Ιδρύματος, της Αντιδημάρχου Πύλου-Νέστορος κυρίας Πελαγίας Λευτάκη και άλλων φορέων.

Οι εισπράξεις από τις Χριστουγεννιάτικες Εορταγορές εκείνης της εποχής διατέθηκαν σε κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς όπως αγορά ηλεκτρονικού και λοιπού εξοπλισμού για τα σχολεία της Κορώνης, αγορά αθλητικών εμφανίσεων για τις αθλητικές ομάδες της Κορώνης, διαμόρφωση της στροφής του Πανοράματος, κλπ.

Η ολοκλήρωση του έργου «Εικονοστασίου-Πηγής» θα συμβάλει στη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κορώνης καθώς και στη διατήρηση της ταυτότητας και της ιστορικής συνείδησης των κατοίκων της.