Με Χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2,5 Εκατ. Ευρώ για το Κάστρο της Κορώνης

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Το δρόμο της προστασίας και της σωτηρίας παίρνει επιτέλους το Κάστρο της Κορώνης. Με απόφαση της Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα”, με προϋπολογισμό 2.580.000 ευρώ, το έργο με τίτλο “Προστασία παράκτιας ζώνης και στερέωση βραχωδών πρανών του Κάστρου Κορώνης, του Δήμου Πύλου-Νέστορος”.

Συγκεκριμένα, όπως περιγράφεται στην πράξη ένταξης, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες: Απομάκρυνση βλάστησης στα πρανή και διαμόρφωση νέων κλίσεων, κάλυψη κατά θέσεις των επισφαλών πρανών με οπλισμένο μανδύα, πλήρωση των υποσκαφών και διαμόρφωση πλατώματος κατά μήκος της ακτογραμμής, κατασκευή πασσαλότοιχου και διαμόρφωση πλατώματος με κατάλληλα διαβαθμισμένα υδατοπερατά υλικά, κατά μήκος της ακτογραμμής και προστασία του πασσαλότοιχου στην πλευρά της θάλασσας με κατάλληλα διαβαθμισμένη λιθορροπή, μανδύας από οπλισμένο σκυρόδεμα, αγκύρια για πάκτωση του μανδύα, δοκοί οπλισμένου σκυροδέματος και νέα κονιάματα. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πύλου-Νέστορος, «η σημερινή εξέλιξη αποτελεί την πλέον ευχάριστη είδηση για το δήμο, καθώς η άμεση αντιμετώπιση του τόσο σοβαρού αυτού θέματος συμβάλλει στη διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης ευχαριστεί δημόσια όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι ενέσκηψαν στην άμεση επίλυση του προβλήματος της διάβρωσης του Κάστρου της Κορώνης. Ιδιαιτέρως, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για την ευαισθητοποίηση και την άμεση κινητοποίηση προς την αποκατάσταση του προβλήματος, την Γ.Γ. του Υπουργείου Λίνα Μενδώνη, τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Κωνσταντίνο Τζαβάρα και τον νυν Υπουργό Πολιτισμού Πάνο Παναγιωτόπουλο, όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου και τους προϊσταμένους των Εφορειών, καθώς και τον Πρόεδρο του Μανιατακείου Ιδρύματος Δημήτρη Μανιατάκη, για την οικονομική συμβολή του ιδρύματος στις εργασίες για την προστασία και διάσωση του Κάστρου της Κορώνης».

* Αναδημοσίευση από ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Σάββατο 21-Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013, σελ. 11.