Κορώνη & Μεθώνη 1204-1209: Από Περιφερειακά Βυζαντινά Λιμάνια Σε Βενετικές Βάσεις Στρατηγικής Σημασίας

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Σε τροχιά έκδοσης είναι το βιβλίο του Καθηγητή Andrea Nanetti με τίτλο «Στις απαρχές του Κράτους της Θάλασσας της Βενετίας. Κορώνη και Μεθώνη 1204-1209: Από περιφερειακά Βυζαντινά λιμάνια σε Βενετικές βάσεις στρατηγικής σημασίας / At the origins of the Venetian Sea State. Coron and Modon 1204-1209: from peripheral Byzantine ports to strategic Venetian basis» το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Το εν λόγω βιβλίο είναι το αποτέλεσμα της συνεργασίας του Μανιατακείου Ιδρύματος, με τον Andrea Nanetti και το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Το συγγραφικό κι ερευνητικό έργο του φιλέλληνα Καθηγητή Nanetti είναι πλούσιο και η μακροχρόνια προσφορά του είναι πολυδιάστατη, καθώς εκτείνεται πέρα από την έρευνα, σε θέματα ανάδειξης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Μεσσηνίας. Το Μανιατάκειον Ίδρυμα έχει στηρίξει, επίσης, τις προηγούμενες εκδόσεις του με τίτλο: “Documenta Veneta Coroni & Methoni Rogata: Euristica e critica documentaria per gli oculi capitales Communis Veneciarum (secoli XIV e XV) – Έγγραφα Κορώνης Και Μεθώνης: Αναζήτηση και κριτική εγγράφων των δύο κύριων οφθαλμών του Κοινού της Βενετίας (ΙΔ’ και ΙΕ’ αι.)” και “Atlante della Messenia Veneziana – Atlas of Venetian Messenia – Άτλας της Ενετικής Μεσσηνίας (1207-1500 & 1685-1715)”.

Το εν λόγω πόνημα αναφέρεται στο ιστορικό γεγονός της υπογραφής της Συνθήκης Σαπιέντζας (1209) μεταξύ της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βενετίας και του Πριγκιπάτου της Αχαΐας και ρύθμιζε το καθεστώς στην Πελοπόννησο, μετά την Λατινική κατάκτηση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους ιππότες της Δ΄ Σταυροφορίας. Η συμφωνία υπογράφηκε μεταξύ Βιλλεαρδουίνου και Ραφαήλ Γκένο στο μοναστήρι των Βενεδικτίνων στο νησί Σαπιέντζα στις ακτές της Μεσσηνίας απέναντι από την Μεθώνη. Σύμφωνα με την συνθήκη η Βενετία έπαιρνε τα λιμάνια της Μεθώνης και της Κορώνης μετά των εξαρτημένων περιοχών τους και του Ναυαρίνου με την περιοχή που το περιελάμβανε μέχρι την Ασίνη. Επίσης οι Ενετοί μπορούσαν να εμπορεύονται ελεύθερα σε όλα τα λιμάνια της Πελοποννήσου. Ο Βιλλεαρδουίνος έδωσε όρκο πίστης στην Βενετία κι κάθε χρόνο έπρεπε να στέλνει στους Ενετούς τρία μεταξωτά χρυσοκέντητα παραπετάσματα.

Η Συνθήκη της Σαπιέντζας υπήρξε το εργαλείο με το οποίο αποτυπώθηκε ξεκάθαρα η πολιτική των Ενετών κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Το βιβλίο αποτελεί προϊόν έρευνας στο Κρατικό Αρχείο Βενετίας, η μελέτη αναδεικνύει το θεμελιώδη ρόλο της Κορώνης και της Μεθώνης ως «οφθαλμών της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας» και σημείων στρατηγικής σημασίας επάνω στους θαλάσσιους δρόμους, που οδηγούσαν το βενετικό στοιχείο από τη λιμνοθάλασσα στην ανατολική Μεσόγειο.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα έχει ήδη εξασφαλίσει την παραχώρηση για την αναπαραγωγή αρχειακού υλικού από τo Κρατικό Αρχείο της Βενετίας καθώς επίσης και την παραχώρηση από τον ιταλικό εκδοτικό οίκο των δικαιωμάτων για την έκδοση του βιβλίου στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθεί η εκδήλωση παρουσίασης του εν λόγω βιβλίου.