«Ιστορική & Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη»: Έκδοση των Πρακτικών του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου από το Μανιατάκειον Ίδρυμα

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

«Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη» ήταν ο τίτλος του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου που διοργάνωσε το Μανιατάκειον Ίδρυμα στην Αθήνα και την Κορώνη 2-5 Ιουλίου 2009 με την ευκαιρία συμπλήρωσης 800 χρόνων από την υπογραφή της Συνθήκης της Σαπιέντζας (νησί απέναντι από τη Μεθώνη Μεσσηνίας), μεταξύ Φράγκων και Ενετών και την παράδοση της Κορώνης και της Μεθώνης στην ενετική κυριαρχία για 300 χρόνια. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων και τη συνεργασία των Πρεσβειών της Ιταλίας και της Γαλλίας στην Ελλάδα. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη των επιπτώσεων της ενετικής κυριαρχίας στην περιοχή και οι δυνατότητες αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς στη διαχρονική πορεία του ελληνισμού, η οποία μπορεί ν’ αποτελέσει μοχλό οικονομικής ανάπτυξης.

Το συνέδριο κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επιστημονικό επίπεδο όλων των εισηγήσεων, την σφαιρική κάλυψη όλων το ζητημάτων που αφορούν στο θέμα καθώς επίσης τον εποικοδομητικό διάλογο που ακολούθησε με την συμμετοχή κοινού και εισηγητών και γι’ αυτό το λόγο προχώρησε στην έκδοση των πρακτικών του εν λόγω συνεδρίου.

Περισσότεροι από είκοσι πέντε (25) εξειδικευμένοι επιστήμονες και εκπρόσωποι φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσά τους αξιόλογοι μελετητές από όλο το φάσμα της έρευνας (αρχαιολόγοι, ιστορικοί, οικονομολόγοι κλπ.) και επιχειρηματίες κατέθεσαν το τριήμερο 2-5 Ιουλίου 2009 τις γνώσεις και τις προτάσεις τους, ως αφετηρία διαλόγου για την περαιτέρω προώθηση του επίκαιρου ζητήματος της ιστορικής μνήμης και κατ’ επέκτασιν της πολιτιστικής κληρονομιάς ως θεμελιώδους παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση.

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα με τη δημοσίευση του τόμου των Πρακτικών του Α’ Διεθνούς Συνεδρίου «Ιστορική Μνήμη & Οικονομική Ανάπτυξη» ανοίγει νέους δρόμους συνεργασίας μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας, της Πολιτείας και της Κοινωνίας των Πολιτών, θέτει σοβαρά τις βάσεις της έρευνας της τοπικής ιστορίας και υπόσχεται να συνεχίσει να εργάζεται για την επιστημονική μελέτη του παρελθόντος και τον ελπιδοφόρο σχεδιασμό του μέλλοντος της Μεσσηνίας και καλεί όλους ―αυτοδιοικητικούς και λοιπούς φορείς, επιστήμονες και ερευνητές που ασχολούνται με τα θέματα της περιοχής― να συνεργαστούν μαζί του σε μια διαρκή προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς και του Ελληνικού Πολιτισμού, που πρέπει να παραδοθεί ακέραια στις επόμενες γενεές και σε όλη την Ανθρωπότητα.