Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές - Απολογισμός 2016

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ:
«ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καλαμάτα 31-1-2017

Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές - Απολογισμός 2016

Από το 2010 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από το Ίδρυμα : « Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας » προς τους Μεσσηνίους φοιτητές, με έκτακτα βοηθήματα αλλά κυρίως με μηνιαίες υποτροφίες. Μέχρι τώρα έχουν καταστεί Υπότροφοι 59 φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν διάφορα γνωστικά αντικείμενα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδος. Το συνολικό ποσό δε, το οποίο έχει διατεθεί από το Ίδρυμα ανέρχεται στις 620.000 Ευρώ.
Ο Απολογισμός του έτους 2016 του Ιδρύματος « Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητρο-πόλεως Μεσσηνίας », έχει ως ακολούθως :

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2016
ΕΣΟΔΑ
Υπόλοιπο από το έτος 2015 .......................................................................................... 18.011,00
Εκ καταμετρήσεως παγκαρίου Παρεκκλησίου Αγ. Βαρβάρας ..................................14.479,72
Εισφορά Ι. Ν. Υπαπαντής .............................................................................................. 20.000,00
Εισφορά Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Ελεήστριας Κορώνης …………….................9.000,00
Εισφορά Ι. Προσκυνήματος Παναγίας Σγράπας Πυλίας …………………...................8.000,00
Δωρεές Ιδιωτών...............................................................................................................35.722,55
Εκ διαθέσεως Διπτύχων …………………………..………………..…….........................1.061,00
Τόκοι Καταθέσεων..........................................................................................................0,55
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016……………………………………..............…............ 106.274,82
ΕΞΟΔΑ
Υπότροφοι 2012-2013-2014-2015-2016......................…………………............................. 77.400,00
Έκτακτα Φοιτητικά Βοηθήματα......................................................................................... 5.200
Αμοιβή Λογιστού................................................................................................................. 124,00
Πληρωμή Εφημερίδων για Δημοσίευση Προκηρύξεων κ.λ.π........................................ 272,80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016…………………………………...……...............................82.996,80
Υπόλοιπο σε χρήση για το 2017:.................................................................................       23.278,02