Διεθνές Συνέδριο «Η Οικονομική Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» 12-13 Μαΐου 2016

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Η Οικονομική Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Οικονομικά Οφέλη, Κοινωνικές Ευκαιρίες και Προκλήσεις της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για Βιώσιμη Ανάπτυξη» (International Conference “Cultural Heritage As Economic Value: Economic Benefits, Social Opportunities and Challenges of Cultural Heritage for Sustainable Development) διοργανώνεται την Πέμπτη 12 και την Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, στο συνεδριακό κέντρο «ΕΞΕΛΙΞΗ-Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας» του Ομίλου της Τραπέζης Πειραιώς από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Μανιατάκειον Ίδρυμα, βασικοί εταίροι στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα InHeriT.

Τις τελευταίες δεκαετίες, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από ολιστική και ολοκληρωμένη σκέψη για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η πολιτιστική κληρονομιά ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης ελκύει την προσοχή πανεπιστημιακών αλλά και φορέων που χαράζουν πολιτική. Οι επικριτές της άποψης αυτής θεωρούν τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως απειλή διότι κατ’ αυτούς η εμπορευματοποίηση και η εκμετάλλευση οδηγεί στην καταστροφή της. Ωστόσο, η άποψη που κερδίζει συνεχώς έδαφος διεθνώς είναι ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει οικονομική αξία και ότι η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς είναι επιτυχής όταν τα στοιχεία που την απαρτίζουν είναι ενταγμένα στην οικονομία και την κοινωνία, δημιουργώντας έτσι έσοδα για τη διατήρησή της. Εκ παραλλήλου υπάρχουν επιχειρήματα ότι τα περισσότερα από τα οφέλη που προκύπτουν από την πολιτιστική κληρονομιά πραγματοποιούνται μόνο κατά τη διάρκεια της πραγματικής ένταξής της στην οικονομία και την κοινωνία. Μεταξύ των υποστηρικτών αυτής της άποψης δεν είναι μόνο οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι αλλά προσχωρούν και πολλοί άλλοι επιστήμονες που ήταν παραδοσιακά αντίθετοι, όπως αρχαιολόγοι, ανθρωπολόγοι, νομικοί επιστήμονες, ακόμη και συντηρητές της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Διεθνές Συνέδριο αποτελεί δράση του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος InHeriT: Προαγωγή της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως Πηγή Βιώσιμης Ανάπτυξης (InHeriT: Promoting Cultural Heritage As A Generator Of Sustainable Development), το οποίο είναι τριετούς διάρκειας, ενταγμένο στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης ενηλίκων ERASMUS+, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την οικονομική αξία της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και του κρίσιμου ρόλου της στη δημιουργία τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες βιώσιμης ανάπτυξης της πολιτιστικής κληρονομιάς και η δημιουργία κοινωνικών πρωτοβουλιών και νέων επιχειρηματικών συνεργειών, επενδύοντας στην τοπική και την περιφερειακή πολιτιστική κληρονομιά. Εταίροι στο Κονσόρτσιουμ είναι: η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Middlesex University, London, Ηνωμένο Βασίλειο, το Μανιατάκειον Ίδρυμα, η Αρχιτεκτονική Σχολή του Neapolis University Pafos, Κύπρος, η Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων – Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και το Fondazione Flaminia Ravenna, Ιταλία.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το πρόγραμμα του συνεδρίου.