Διάλεξη της Καθηγήτριας Αντωνίας Τριχοπούλου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μανιατακείου Ιδρύματος, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015

Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Η Καθηγήτρια Αντωνία Τριχοπούλου θα πραγματοποιήσει διάλεξη με θέμα «Η παραδοσιακή μας διατροφή: Το χθες ως πρότυπο για το αύριο» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (Νεοφύτου Δούκα 4, Αθήνα) την Πέμπτη 5 Μαρτίου και ώρα 19:00.

Τα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων έχουν αλλάξει με τρόπους που επηρεάζουν καίρια τόσο τα οικοσυστήματα όσο και την ανθρώπινη διατροφή. Ο ταχύς ρυθμός απώλειας της τροφικής βιοποικιλότητας, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων και οι διατροφικές εκτροπές, μας ωθούν να ξανασκεφτούμε αγροτικές διαδικασίες και διατροφικά σχήματα. 

Ο 7ος από τους 8 βασικούς Στόχους Ανάπτυξης του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), στις αρχές της χιλιετίας που διανύουμε, αναφέρεται στη "διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας". Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ενσωμάτωσης των αρχών της αειφόρας ανάπτυξης στις εθνικές στρατηγικές και στα εθνικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου του FAO, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ρόλο της προώθησης των παραδοσιακών τοπικών τροφίμων ως βήμα προς την αειφόρα αγροτική ανάπτυξη. Επισημάνθηκε, επίσης, ότι η ποικιλία των τροφίμων που καταναλώνουμε συνδυάζεται με την περιβαλλοντική βιοποικιλότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε στην παραδοσιακή Μεσογειακή διατροφή, μία διατροφή η οποία προάγει την υγεία και περιλαμβάνει μία πληθώρα παραδοσιακών τροφίμων. Αναδεικνύοντας τη Μεσογειακή διατροφή ως πρότυπο των υγιεινών και βιώσιμων διατροφικών σχημάτων βοηθούμε ταυτόχρονα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Το 2010, σε έκθεση του FAO, με θέμα της τα βιώσιμα διατροφικά σχήματα, αναφέρεται ότι: "Οι χώρες, οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί που διατηρούν τα δικά τους παραδοσιακά συστήματα διατροφικών σχημάτων είναι σε θέση να διαφυλάξουν τις τοπικές παραδοσιακές καταβολές και την ποικιλία τόσο σε καλλιέργειες όσο και σε είδη ζώων. Επίσης τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερο επιπολασμό χρόνιων παθήσεων σχετιζομένων με τη διατροφή. Η Μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα σαφές παράδειγμα".

Ο τρόπος που η Μεσογειακή διατροφή έχει χαρακτηριστεί και μελετηθεί σε σχέση με διάφορες παραμέτρους της υγείας μπορεί να είναι χρήσιμος ως υπόδειγμα για τη μελέτη άλλων, δυνητικά βιώσιμων, διατροφικών σχημάτων και ως σημείο αναφοράς για την αντιμετώπιση ορισμένων από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές από τις αναπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες περιοχές του πλανήτη.

*Γενική είσοδος 5 ευρώ