Ανακοίνωση για Χορήγηση Υποτροφιών

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2011

Το Μανιατάκειον Ίδρυμα συμμετέχει με το ποσό των 10.000,00 € (δέκα χιλιάδες ευρώ) στο Ταμείον Αρωγής Άπορων Μεσσήνιων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών σε Μεσσήνιους φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η σχετική προκήρυξη, η οποία θα αναφέρει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα δημοσιευθεί από την 1η Σεπτεμβρίου στον ημερήσιο τύπο της Μεσσηνίας, στην ιστοσελίδα του Μανιατακείου Ιδρύματος και θα αποσταλεί σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1 έως 10 Οκτωβρίου 2011 στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.