Ανακοίνωση Για Προκήρυξη Υποτροφιών

Τρίτη, 19 Ιουλίου 2011

Το Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την ίδρυσή του, αποφάσισε τη προκήρυξη οχτώ (8) υποτροφιών σε νεοεισαχθέντες προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα χορηγούνται:

- Τέσσερις (4) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν σε ελληνικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην των Θεολογικών Σχολών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).

- Δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στη Θεολογική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να κατάγονται από τις επαρχίες της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας και έως την εισαγωγή τους σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης να διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

- Δύο (2) υποτροφίες ετησίως σε προπτυχιακούς φοιτητές με οικονομικές δυσκολίες, που φοιτούν στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαμένουν εντός των ορίων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας.

Η σχετική προκήρυξη, η οποία θα αναφέρει και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα δημοσιευθεί από την 1η Σεπτεμβρίου στον ημερήσιο τύπο της Μεσσηνίας και θα αποσταλεί σε όλα τα Ανώτατα Ιδρύματα της χώρας. Οι αιτήσεις θα κατατίθενται αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από 1 έως 10 Οκτωβρίου 2011 στη Γραμματεία του Ταμείου στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.

Ο Σεβασμιώτατος Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την σημαντική χρηματική προσφορά προς: α) τον Μητροπολιτικό Ναό της Υπαπαντής του Χριστού Καλαμάτας, β) το Ίδρυμα «Παναγία η Ελεήστρια» Κορώνης και γ) το Μανιατάκειον Ίδρυμα.