Άγνωστος Χαράκτης

Φωτογραφίες

"Moree. Coron. Porte Venitienne""Moree. Coron. Porte Venitienne"
"Απεικόνιση της Κορώνης στο χειρόγραφο ημερολόγιο της Αρμάδας του Morosini, 1686""Απεικόνιση της Κορώνης στο χειρόγραφο ημερολόγιο της Αρμάδας του Morosini, 1686"
"Vedvta di Coron" - Άποψη της Κορώνης"Vedvta di Coron" - Άποψη της Κορώνης